Mediawijsheid

3.1.1) Informatievaardigheden

Zoekmachines, databases, digitaal (leer-)materiaal ontsluiten

De docent toont aan dat hij adequaat gebruik kan maken van zoekmachines en databases om zo digitaal (leer-) materiaal te ontsluiten

De website franciscafouchier.com is met de statische site generator Hugo ontwikkeld. Op dit moment een redelijk onbekend systeem. Met Google Search Console heb ik de website zo zoekmachinevriendelijk mogelijk gemaakt. Er is hier zeer veel informatie overzichtelijk verzameld. Een duidelijk bewijs van mijn manier van werken.

De website veilig internetten.nl gebruik ik in de eerste maand van het 1e studiejaar bij het coachingsuur om met mijn studenten te discussiëren over veilig internet, veilig mobiel gedrag en sociaal geaccepteerd online gedrag.

3.1.2) Betrouwbare media

Niet alle websites zijn betrouwbaar maar er is hulp

De docent toont aan dat hij sites kan beoordelen op betrouwbaarheid en authenticiteit en dat hij het belang hiervan kan overbrengen op zijn leerlingen

Onze studenten moeten leren om content te zoeken en geschikte content te gebruiken. De website Webdetective is hierbij nuttig om te testen of de site die bezocht wordt betrouwbaar is. Het is belangrijk dat studenten HTML5 op een juiste manier gebruiken. De website HTML5 test toont welke HTML5-elementen door de gebruikte browser worden ondersteunt. Door tijdens het ontwikkelproces gebruik te maken van HTML5 validator lopen mijn studenten tegen minder fouten aan.

Sinds de dag dat ik in de ICT werk lees ik veel boeken over mijn vak en lees ik vaktijdschriften. Sinds de intrede van het internet houd ik verschillende vak gerelateerde websites bij. Eén van de websites die ik geregeld bezoek is ICT/Magazin. ICT/Magazine is een redelijk (online) tijdschrift. Artikelen zijn lekker leesbaar, toegankelijk. De informatie is wellicht niet altijd even betrouwbaar. Er zullen niet alleen advertenties en journalistieke artikelen in staan maar ook advertorials. Aangezien mijn levensgezel in het verleden voor ICT/Magazine advertorials heeft geschreven weet ik hier wel door heen te prikken. ICT/Magazine heeft een goede naam en let erop dat het geen onzin publiceert.

3.1.3) Geen plagiaat

Plagiaat is niet nodig

De docent toont aan dat hij verantwoord kan omgaan met andermans (digitale) producten en op de hoogte is van de regels met betrekking tot plagiaat en plagiaatpreventie

Binnen de ICT moet je informatie kunnen opzoeken en met eigen woorden de informatie toegankelijk kunnen maken. In het eerste studiejaar moeten daarom onze studenten verschillende onderzoeken doen naar bijvoorbeeld specifieke frameworks. Goed taalgebruik, goed communiceren is een belangrijk item binnen de opleiding. We starten in het eerste jaar met ruim 120 studenten. Al de onderzoeken moeten goed bekeken worden en goed gelezen. Ik check op plagiaat door stukken tekst uit een onderzoek te kopiëren en deze stukken tekst met Google-zoeken te checken op authenticiteit. In het verleden gebruikte ik Ephorus om te checken op plagiaat. Echter vind ik de tool nu te duur.

Alles wat n(i)et mag met computers

3.2.1) Kennismanagement

Informatie organiseren is eenvoudig

De docent toont aan dat hij op efficiënte wijze informatiebronnen kan organiseren en deze kan inzetten als productiefactor voor leren en lesgeven

Met behulp van ScoopIt publiceer ik artikelen op mijn Twitter-account en mijn LinkedIn-account. Dit zijn geen artikelen die ik zelf heb geschreven maar artikelen geschreven door anderen waar ik een lijntje naar leg. In de toekomst wil ik weer meer zelf publiceren. Het is belangrijk dat ik aan mijn ‘branding’ blijf werken. Als publicist moet je actief blijven en ScoopIt zorgt voor interessante artikelen waarmee ik meer en meer de discussie wil openen.

ScoopIT Francisca Fouchier LinkedIn Francisca Fouchier

Zoals eerder al gemeld heb ik een SharePoint-account, een Dropbox-account en een Google Docs-account. De functie van deze accounts is het delen van bestanden en kennis. Via de mappen en online-omgevingen deel ik materiaal met collega’s en leerlingen in Groningen en Hardenberg. Afhankelijk van de benodigde functionaliteit kies ik voor het ene of het andere medium. Opslagmedia zoals Google Drive, SharePoint en Dropbox worden niet gebruikt voor branding. Het is de bedoeling van het Alfa-college dat we in de toekomst de Google Drive-accounts en Dropbox-accounts niet meer nodig hebben. In de toekomst zal er alleen met de beveiligde SharePoint-omgeving worden gewerkt.

3.3.1) Mediawijsheid

De docent toont aan dat hij creatief, kritisch en bewust kan omgaan met actuele media

De docent toont aan dat hij creatief, kritisch en bewust kan omgaan met actuele media

Met leerlingen, ouders en collega’s houd ik via WhatsApp contact. Studenten kunnen via het leerlingvolgsysteem (Eduarte) speciale meldingen bijhouden en teruglezen. In Eduarte wordt bijvoorbeeld het verzuimgedrag genoteerd van studenten en ook worden hier de cijfers van studenten bijgehouden. Maar ook worden via Eduarte bijvoorbeeld de gegevens van de leerling bewaard, er worden speciale aantekeningen bewaard en er worden specifieke contracten bewaard met betrekking tot een studenten.

Moodle wordt gebruikt om de lesplanningen en het lesmateriaal met studenten te delen.

Moodle Voorbeeld van een cursus

School gebruikt Twitter en Facebook om bijzondere meldingen te doen. Denk aan speciale meldingen bij slecht weer wanneer de school de deuren sluit en er dus lesuitval zal zijn.

Mijn YouTube-kanaal gebruik ik om korte instructievideo’s op te publiceren.

YouTube-kanaal Francisca Fouchier

3.3.2) Invloed

De digitale wereld heeft invloed

De docent toont aan inzicht te hebben in de manier waarop de digitale wereld invloed heeft op de opvoeding van jongeren

Tijdens de coachingslessen heb ik aandacht voor het persoonlijke (online) welzijn van de studenten. Ik discussieer met de studenten over hun (online) gedrag. Door de jongelui geregeld na te laten denken over zichzelf verwacht ik dat ze zich beter kunnen handhaven in het werkveld.

Neem je privacy in eigen handen!

Amazing mind reader reveals his ‘gift’

3.3.3) Betrouwbaar materiaal

Passende leerbronnen van onze studenten

De docent toont aan dat hij voor leerlingen geschikte en betrouwbare digitale leerbronnen kan selecteren, passend bij hun leeftijd, sociaal- emotionele en morele ontwikkeling

Geregeld lees ik artikelen op de website Leraar24.nl. Informatie die ook betrekking heeft op mijn onderwijssituatie neem ik mee de klas in of neem ik mee naar de koffietafel waar ik met collega’s over het een ander spreek. Zoals het artikel Informatiebeveiliging en privacy op school. Het is belangrijk dat mijn collega’s en ik samen over de privacy van studenten spreek. In het artikel vind je duidelijke richtlijnen.

Het artikel Maak theorie uitdagender heeft mij ook aan het denken gezet. Hoe krijg ik de lessen voor de eerste jaars applicatieontwikkeling ‘echter’? Een vraag die ik niet een-twee-drie kan beantwoorden. Maar het is wel mogelijk om stapje voor stapje onderwijs te veranderen. Zeker met de positie die ik heb binnen de opleiding applicatieontwikkeling. Ik heb veel contact met het bedrijfsleven en krijg meer en meer opdrachten vanuit deze contacten om leerlingen mee aan het werk te zetten.

3.3.4) Bewust internetgebruik

Meerwaarde en risico’s internetgebruik

De docent toont aan dat hij leerlingen bewust kan maken van de meerwaarde en risico’s van internetgebruik

Zoals bij punt 3.3.2 al geschreven heb ik tijdens de coachingslessen aandacht voor het persoonlijke (online) welzijn van de studenten. Ik discussieer met de studenten over hun (online) gedrag. Het volgende filmpje helpt mij bij deze discussie.

Op dit festival ben je online, maar dan in het echt | NOS op 3

Naast waarschuwingen over het persoonlijke gedrag en het digitale bewustzijn stimuleren leer ik mijn studenten ook hoe ze met gerichte (Engelstalige) zoekvragen informatie kunnen vinden op digitale vraagstukken.

3.3.5) Online pesten

Online pestgedrag en protocollen

De docent toont aan dat hij zich bewust is van online pestgedrag en bekend is met de geldende protocollen

In de studiegids van de Boumaboulevard op bladzijde 17 staan richtlijnen voor online gedrag. Op bladzijde 19 van de studiegids staat het volgende over Sociale veiligheid: Het Alfa-college wil voor iedereen een veilige school zijn, zonder ongewenst gedrag zoals discriminerende opmerkingen, ongewenste aanrakingen, (digi)pesten, intimidatie, agressie of bedreigingen. We nemen klachten serieus en we proberen ze op te lossen. Zeg het vooral als er iets is, want zwijgen lost niets op!

Mocht ik merken dat er (online) gepest wordt in mijn klas dan ga ik in gesprek met de pester(s) en de gepeste student. In de afgelopen 3 jaren heb ik nu één keer meegemaakt dat er werkelijk online gepest werd. Gelukkig was het gedrag met gesprekken met de jongeren en de ouders van de jongeren bij te draaien.

3.3.6) Internet is gaaf

Sociale media ten behoeve van het eigen leren

De docent toont aan dat hij zijn leerlingen bewust om kan laten gaan met de mogelijkheden van internet en sociale media ten behoeve van het eigen leren

Veel van onze werkzaamheden worden ondersteund door materiaal op GitHub of GitLab. Keuze voor dit medium is zeer eenvoudig: veel ontwikkelaars maken gebruik van een Git-variant. Onze leerlingen moeten in een vroeg stadium met Git leren werken en Git leren begrijpen.